Защита на личните данни

Защита на личните данни

ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“ е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 0039654/28.04.2009г

В базата данни на ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“  Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме лични Ви данни единствено за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Гарантираме, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато законът го изисква.