АБОКАТ 18G NEOTEC (ЗЕЛЕН)

Абокат е тръбичка, венозен катетър, който се слага във вената и може да стои там до няколко дни. С За какво се използва абоката ? - Да се осигури оводняване и/или балансирано обезводняване при пациенти, които не могат да приемат достатъчен обем течности през устата.

- Парентерално хранене

- Прилагане на лекарства

- Хемотрансфузия

 

Къде се поставя абоката ? - При избора на мястото за поставяне на абоката трябва да бъдат взети под внимание както размерът на канюлата, така и състоянието на наличните вени. По възможност трябва да бъдат съблюдавани следните основни правила:

- Да се избягват вени на долните крайници

- Да се избягват зоните на сгъване при ставите

- Да се избягват вени в близост до артерии, нерви и по-дълбоко лежащи съдове

- Запазване на подвижността на пациента чрез използване на вени, разположени в по-неактивни зони

- Използване на срещуположен крайник при поставяне на тръбичката (канюла), ако на определена страна е планирана или е в процес хирургическа процедура

 

Подготовка на мястото за пункцията - Почистване на пункционното място и областта около него с дезинфектиращо (антисептично) средство.

Ако се използва алкохол за почистване, трябва да се изчака кожата да изсъхне (от 1-3 мин.).